Thông báo Sinh viên

Ngày 16-09-2019

Thông báo cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2019

29/05/2019 | 08:42

Công văn thông báo số: 201/KHCN-QLCN&TTCN ngày 20/5/2019. Chi tiết thông báo và thông tin kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 05/5/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

15/05/2019 | 15:27

Thông báo số: 07/TB-CTHSSV ngày 14/5/2019.

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 23/3/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/05/2019 | 16:08

Thông báo số:06/TB-CTHSSV ngày 8/5/2019.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

08/05/2019 | 22:42

Thông báo số: 05/TB-CTHSSV ngày 6/5/2019.

Thông báo công văn tuyển dụng của Tập đoàn Hồng Hải

21/03/2019 | 16:20

Thông báo công văn tuyển dụng của Tập đoàn Hồng Hải

Thông báo công văn về việc tham dự chương trình giới thiệu học bổng Hoa Kỳ

21/03/2019 | 16:16

Công văn số:413/ĐHTN-HTQT ngày 20/3/2019.

Quyết định về việc Khen thưởng sinh viên K27 - NN1 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn học Giáo dục quốc phòng, an Ninh

20/03/2019 | 15:38

Quyết định số:166/QĐ-TTGDQPAN ngày 18/3/2019.

Thông báo về việc thu tiền học phí kỳ 2 năm học 2018 - 2019

08/03/2019 | 11:03

Thông báo số: 327/TB-ĐHTN ngày 6/3/2019. Chi tiết thông báo và phụ lục kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, An ninh

25/02/2019 | 16:04

Quyết định số:116/QĐ-TTGDQPAN ngày 21/2/2019. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dươi bài viết này.

Thông báo danh sách sinh viên không tham gia học môn Giáo dục Quốc phòng, An ninh K27-NN1

25/02/2019 | 16:01

Thông báo số:115/TTGDQPAN ngày 21/2/2019. Thông báo và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 2/14 <12345678910...1314>