Thông báo Sinh viên

Ngày 22-11-2019

Thông báo cho sinh viên được hưởng chế độ trợ cấp xã hội

11/02/2014 | 14:53

Phòng CT-HSSV thông báo tới sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kế hoạch tổ chức họp đoàn thực tập sư phạm 2 năm học 2013-2014 (Đợt 3)

09/01/2014 | 16:25

Xem nội dung chi tiết kế hoạch trong tài liệu đính kèm.

Quyết định thành lập các đoàn thực tập sư phạm năm học 2013-2014 (đợt 3)

03/01/2014 | 16:09

Xem chi tiết nội dung quyết định và danh sách các đoàn thực tập trong tài liệu đính kèm.

Thông báo về việc chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ và CNTT cho sinh viên

11/12/2013 | 15:56

Chi tiết thông báo xin xem trong tài liệu đính kèm.

Thông báo học phí các lớp văn bằng 2 và lớp đại học liên thông

22/11/2013 | 16:36

Chi tiết thông báo về việc nợ học phí các lớp VB2K7, lớp VB2K1 tiếng Trung, và việc nộp học phí các lớp VB2K7 và lớp ĐHLT K1 xem trong tài liệu đính kèm.

Thông báo về việc nghỉ làm việc sáng ngày 15/11/2013

14/11/2013 | 14:37

Chi tiết nội dung thông báo như sau:

Thông báo về việc nộp học phí sinh viên các khóa 31, 32, 33, 34, 35, 36

13/11/2013 | 11:37

Danh sách chi tiết xem trong tài liệu đính kèm

Thông báo các đối tượng được hưởng chế độ miễn giảm học phí năm học 2013 - 2014

12/11/2013 | 09:27

Chi tiết thông báo và mẫu đơn xin miễn giảm học phí xem trong tài liệu đính kèm.

Thông báo về việc đóng tiền Bảo hiểm y tế Học sinh, sinh viên bắt buộc năm 2014

28/10/2013 | 14:41

Để đảm bảo quyền lợi cho HSSV, và thực hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, Khoa Ngoại ngữ thông báo các mức thu BHYT bắt buộc năm 2014. Chi tiết xin xem trong tài liệu đính kèm.

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp

24/10/2013 | 11:35

Phòng CT HSSV thông báo đến sinh viên K32, xét tốt nghiệp đợt 3 về việc nhận bằng tốt nghiệp đại học. Chi tiết thông báo xem trong tài liệu đính kèm

Trang 13/15 <12...56789101112131415>