Thông báo Sinh viên

Ngày 15-11-2019

Thông báo v/v thu tiền học phí học kỳ II năm học 2014-2015

31/03/2015 | 14:05

Thông báo số 43/TB-KNN ngày 30/3/2015

Thông báo sinh viên đến lấy Chứng chỉ môn học GDQP, AN tại Trung tâm giáo dục quốc phòng

30/03/2015 | 09:20

Thông báo số 216/TTGDQP-ĐT ngày 24/03/2015

Thông báo v/v thu tiền học phí nợ đọng của sinh viên

12/03/2015 | 10:01

Thông báo số 29/TB-KNN ngày 10/3/2015

Thông báo v/v thực hiện chế độ miễn - giảm học phí học kỳ II, năm học 2014-2015

09/03/2015 | 08:37

Thực hiện chế độ miễn - giảm học phí học kỳ II, năm học 2014-2015

Thông báo v/v học lại môn học GDQP, AN

08/12/2014 | 09:42

Thông báo số 805/TB-TTGDQP

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp

27/11/2014 | 14:41

Tổ CT-HSSV Khoa Ngoại ngữ thông báo

Thông báo v/v nộp lại biên lai thu tiền học phí năm học 2014-2015 đối với những sinh viên thuộc diện được hưởng chế độ miễn, giảm học phí

20/11/2014 | 15:26

Thông báo số 207/TB-KNN ngày 20/11/2014

Thông báo v/v thu tiền học phí học kì I năm học 2014-2015

31/10/2014 | 08:49

Thông báo số 187/TB-KNN ngày 30 tháng 10 năm 2014

Thông báo v/v cấp giấy xác nhận sinh viên làm thủ tục vay vốn

23/09/2014 | 16:06

Tổ CT HSSV thông báo

Thông báo v/v nộp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh

17/09/2014 | 16:16

Tổ CT-HSSV, Khoa Ngoại ngữ thông báo

Trang 10/14 <12...4567891011121314>