Thông báo Sinh viên

Ngày 25-01-2020

Thông báo công văn về việc hoàn thiện học phí, chốt danh sách sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/11/2019 | 17:12

Công văn số: 2192/ĐHTN ngày 15/11/2019. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Thông báo công văn về việc hoàn thiện học phí, chốt danh sách sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/11/2019 | 17:11

Công văn số: 2191/ĐHTN ngày 15/11/2019. Trường đại học Tây Bắc, Sơn La.

Thông báo công văn về việc hoàn thiện học phí, chốt danh sách sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/11/2019 | 17:09

Công văn số: 2190/ĐHTN ngày 15/11/2019. Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh.

Thông báo công văn về việc hoàn thiện học phí, chốt danh sách sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/11/2019 | 17:07

Công văn số: 2189/ĐHTN ngày 15/11/2019. Trường Cao đẳng Ngô Gia tự - Bắc Giang

Thông báo công văn về việc hoàn thiện học phí, chốt danh sách sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/11/2019 | 17:05

Công văn số:2188/ĐHTN ngày 15/11/2019. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào cai.

Thông báo công văn về việc hoàn thiện học phí, chốt danh sách sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/11/2019 | 17:03

Công văn số: 2187/ĐHTN ngày 15/11/2019. Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu.

Thông báo về việc thu học phí bổ sung của sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên

20/11/2019 | 16:59

Thông báo số: 2135/TB-ĐHTN ngày 15/11/2019.

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020

25/10/2019 | 15:24

Thông báo số: 1963/TB-ĐHTN ngày 18/10/2019. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo tải và xem dưới file đính kèm. Do danh sách kèm theo dài nên được chia ra các phần, chú ý khi tải và xem.

Thông báo công văn về việc tham dự chương trình Ngày hội việc làm 2019

19/09/2019 | 17:19

Công văn số: 1751/ĐHTN-HTQT ngày 18/9/2019.

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại Trường Đại học Tây Bắc Sơn La

12/09/2019 | 08:56

Thông báo số: 1677/TB-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/15 <12345678910...1415>