Thông báo Sinh viên

Ngày 29-06-2022

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học của Đại học Thái Nguyên, ngày thi dự kiến 10/7/2022

20/06/2022 | 09:32

Thông báo số: 874/TB-ĐHTN, ngày 14/6/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

15/06/2022 | 16:27

Thông báo số: 181/TB-TNN, ngày 15/6/2022. Chi tiết kèm theo file đính kèm dưới bài viết này. Mẫu phiếu khảo sát sinh viên và danh sách sinh viên các hệ chưa nhận bằng tốt nghiệp.

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 (Đợt 3) các lớp Đại học văn bằng 2, Đại học Liên thông của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

10/06/2022 | 10:30

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 (Đợt 3) các lớp Đại học văn bằng 2, Đại học Liên thông của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN.

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ I + II năm học 2021 - 2022 cho sinh viên chính quy Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên

07/06/2022 | 08:10

Thông báo số: 802/TB-ĐHTN, ngày 2/6/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo về việc thu hồ sơ xét tốt nghiệp của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên - Đợt 2 - Năm 2022

31/05/2022 | 08:44

Thông báo số: 166/TB-TNN, ngày 26/5/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo về việc giới thiệu chương trình học bổng bậc đại học Panasonic năm 2022

30/05/2022 | 15:19

Thông báo số: 739/ĐHTN-CTHSSV, ngày 27/5/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình hệ đại học chính quy tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

19/05/2022 | 16:14

Chi tiết xem file đính kèm bài viết này. Và mẫu đơn "Xin đăng ký học cùng lúc hai chương trình".

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 3&4A - Đợt 1 năm 2022 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

13/05/2022 | 14:06

Thông báo số: 620/TB-ĐHTN, ngày 12/5/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Tọa đàm giữa doanh nghiệp và sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp về kỹ năng nghề nghiệp, cơ hội việc làm

13/05/2022 | 13:45

Tọa đàm giữa doanh nghiệp và sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp về kỹ năng nghề nghiệp, cơ hội việc làm.

Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham dự Tuần sinh hoạt công dân và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên cuối khóa của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

11/05/2022 | 11:20

Thông báo số:147/TB-TNN, ngày 10/5/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Trang 1/24 <12345678910...2324>