Thông báo Sinh viên

Ngày 20-01-2016

Thông báo nhận quà tết Chương trình “Xuân sinh viên – chung tay thắp sáng ước mơ”

Hạn đăng ký đến hết ngày thứ 6 (ngày 22/01/2016)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA NGOẠI NGỮ                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

 

Căn cứ kế hoạch số: 76/KH-ĐHTN, ngày 18/01/2016 của Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức chương trình “Xuân Sinh viên – Chung tay thắp sáng ước mơ” năm 2016.

Khoa ngoại ngữ - ĐHTN thông báo tới các sinh viên thuộc các đối tượng: sinh viên tàn tật, nhiễm chất độc hóa học, sinh viên là con gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh viên thuộc vùng sâu, vùng xa, các xã khó khăn.

Liên hệ trực tiếp với cô Đông để đăng ký nhận quà tết của chương trình “Xuân sinh viên – chung tay thắp sáng ước mơ” (SĐT: 0973.581.591).

Hạn đăng ký đến hết ngày thứ 6 (ngày 22/01/2016)

 

                                                                                                               KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                               PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                                               TS. Lưu Quang Sáng            

                                                                                                                            (đã ký)

Các bài liên quan