Thông báo Sinh viên

Ngày 21-09-2015

Thông báo Khoa Ngoại ngữ tổ chức chương trình chào tân sinh viên khóa 38

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016, Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Ngoại ngữ tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên khóa 38 với chủ đề “tôi đã sẵn sàng”.

     Chương trình được tổ chức :

+ Thời gian :  vào 8h00 (thứ bảy) ngày 26/9/2015  

+ Địa điểm : Hội trường A – Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

+ Thành phần tham dự : gồm toàn thể sinh viên khóa 38, Lớp trưởng, Bí thư các Chi đoàn cán bộ và sinh viên, Đại diện các đơn vị liên quan.

      Đề nghị các sinh viên có mặt đầy đủ và đến đúng giờ.

Các bài liên quan