Thông báo Sinh viên

Ngày 09-03-2015

Thông báo v/v thực hiện chế độ miễn - giảm học phí học kỳ II, năm học 2014-2015

Thực hiện chế độ miễn - giảm học phí học kỳ II, năm học 2014-2015

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chế độ miễn – giảm học phí

học kỳ II, năm học 2014 – 2015

 

Căn cứ Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP;

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên thông báo tới sinh viên về việc thực hiện chế độ miễn – giảm học phí học kỳ II năm học 2014 – 2015 như sau:

*Đối tượng:

1. Đối tượng được hỗ trợ miễn học phí.

-       Thân nhân của người có công với cách mạng (con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của anh hùng lao động trong kháng chiến, con của liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam).

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

- Sinh viên hệ cử tuyển.

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

- Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng kinh tế có điều kiện đặc biệt khó khăn. (Dân tộc: La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pu Péo, Brâu, Rơ Măm, Lự, Ơ đu).

2. Đối tượng được hỗ trợ giảm 50% học phí.

- Sinh viên là con cán bộ, công nhân,viên chức có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

*Hồ sơ gồm: + Đơn xin miễn – giảm học phí.

                        + Giấy xác nhận đối tượng (có xác nhận của địa phương)

                        + Giấy khai sinh bản sao.

Lưu ý: Sinh viên đã nộp đầy đủ hồ sơ xét miễn giảm học phí ở học kỳ I thì trong học kỳ II chỉ phải nộp đơn (theo mẫu). Đối với sinh viên thuộc đối tượng dân tộc thiểu số - hộ nghèo, hộ cận nghèo và những sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên nhưng chưa nộp hồ sơ xét trong học kì I sẽ nộp hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu.

Hồ sơ xét miễn – giảm học phí học kỳ II nộp vào sáng thứ 3 ngày 10/3/2015sáng thứ 5 ngày 12/3/2015 (nộp cho cô Đông – tổ CT-HSSV) . Quá hạn, tổ CTHSSV sẽ không nhận hồ sơ.

* Tất cả các nội dung trong đơn đề nghị sinh viên ghi đầy đủ - rõ ràng.

* Đơn: sinh viên tải trên trang web của Khoa: sfl.tnu.edu.vn/sinh viên/ thông báo/ ấn trang số 3/ tìm mẫu đơn. Hoặc cán bộ lớp liên hệ với trợ lý CT-HSSV để nhận bản mềm về thông báo và mẫu đơn.

                                                                         

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

(đã ký)

 

TS. Lưu Quang Sáng 


Các bài liên quan