Thông báo Sinh viên

Ngày 23-09-2014

Thông báo v/v cấp giấy xác nhận sinh viên làm thủ tục vay vốn

Tổ CT HSSV thông báo

THÔNG BÁO

V/v làm thủ tục giấy vay vốn

 

Thực hiện quyết định 157/2007/ QĐ-TTG ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về vay vốn tín dụng đối với HSSV;

Căn cứ điều 10, Quy chế 42/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng BGD ĐT về việc thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV làm thủ tục vay vốn tín dụng ưu đãi phục vụ học tập;

Tổ Công tác HSSV – Khoa Ngoại ngữ thông báo:

- HSSV có nhu cầu làm thủ tục xác nhận vay vốn phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu đính kèm (Học phí hàng tháng là 550.000đ)

- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2 hàng tuần 

- Địa điểm: Tổ Công tác HSSV – Khoa Ngoại ngữ.

Chi tiết liên hệ: Thầy Đinh Tiến Ngọc – SĐT: 01692663851

                                  

KT.TỔ TRƯỞNG

TỔ PHÓ

(Đã ký)

 

 

  Ths. Lê Thành Thế 

 

                                                                                   

Các bài liên quan