Thông báo Sinh viên

Ngày 21-05-2014

Thông báo v/v tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên

Thời gian: 07 giờ 30 ngày 23/05/2014 (thứ sáu). Địa điểm: Hội trường A – Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014; nhằm tạo môi trường để nhà tuyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực do nhà trường đã và đang đào tạo; qua đó, có thể trao đổi thông tin và ký kết hợp đồng ghi nhớ tuyển dụng hoặc trực tiếp tuyển dụng lao động; thông qua Ngày hội cũng tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp, từ đó, giúp học sinh, sinh viên có được sự định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động, giúp nhà trường tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía học sinh, sinh viên và đặc biệt là từ phía các đơn vị sử dụng lao động làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình, phương pháp, kỹ năng cần trang bị, đào tạo cho sinh viên đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Khoa Ngoại ngữ phối hợp cùng các công ty, các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 2014, cụ thể như sau:

Thời gian: 07 giờ 30 ngày 23/05/2014 (thứ sáu).

Địa điểm: Hội trường A – Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

Khoa Ngoại ngữ trân trọng thông báo tới Quý thầy cô, các doanh nghiệp, công ty, các nhà tuyển dụng cùng toàn thể các em sinh viên quan tâm đến dự và tham gia phỏng vấn. (Thông tin về các nhà tuyển dụng và chỉ tiêu tuyển dụng được đính kèm thông báo này).

(Mọi vấn đề có liên quan vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0978549495 hoặc 02803 648490 gặp đ/c Đặng Trung Kiên).

 

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Lưu Quang Sáng

 

Các bài liên quan