Thông báo Sinh viên

Ngày 17-04-2014

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ II năm học 2013 - 2014

Từ ngày 17/04/2014 đến ngày 21/04/2014 đề nghị tất cả sinh viên thực hiện việc gửi đủ số tiền học phí của mình phải đóng vào tài khoản cá nhân (tài khoản ATM của ngân hàng công thương) để khoa thực hiện việc thu học phí.

Các bài liên quan