Thông báo Sinh viên

Ngày 19-03-2014

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kì 1 năm học 2013-2014

Thông báo tới các sinh viên Khoa Ngoại ngữ

Theo thống kê của Bộ phận Thanh tra - Khảo thí &ĐBCLGD - Khoa Ngoại ngữ, trong đợt thi học kì 1 năm học 2013- 2014 có 100 sinh viên các lớp bậc đại học và cao đẳng Khoa Ngoại ngữ vi phạm quy chế thi (có danh sách kèm theo).

Phòng CT HSSV yêu cầu các sinh viên của Khoa xem xét lại các thông tin có trong danh sách. Nếu có thắc mắc liên hệ tại bộ phận Thanh tra - Khảo thí &ĐBCLGD - Khoa Ngoại ngữ trước 11g00 ngày 24/03/2014. Quá thời hạn trên, những sinh viên vi phạm quy chế sẽ nhận hình thức kỷ luật tương ứng với mức độ vi phạm.

DANH SÁCH SINH VIÊN VI PHẠM QUY CHẾ THI
     HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013-2014          
STT Họ và tên Mã SV Lớp Học phần dự thi Hình thức kỷ luật Ghi chú
1 Lường Thị  Mùi DTF0957050011 Sư phạm Song ngữ Nga - Anh  K32 PP Nghiên cứu KH Đình chỉ thi  
2 Lê Thị Hà Phương DTF1057070039 Cử nhân tiếng Trung  K33 Lý thuyết dịch TT Đình chỉ thi  
3 Lê Thị Kim Luyến DTF1157020041 Cử nhân Song ngữ Trung-Anh  K34 Ngôn ngữ học xã hội Đình chỉ thi  
4 Nguyễn Thị Phương DTF1157020050 Cử nhân Song ngữ Trung-Anh  K34 Ngôn ngữ học xã hội Đình chỉ thi  
5 Nguyễn Thị Tâm DTF1157020055 Cử nhân Song ngữ Trung-Anh  K34 Ngôn ngữ học xã hội Đình chỉ thi  
6 Lê Ngọc Anh DTF1157060002 Cử nhân Tiếng Anh  K34 Giáo dục học Đình chỉ thi  
7 Nguyễn Thị Lan Anh DTF1157060004 Cử nhân Tiếng Anh  K34 Đường lối CM của ĐCSVN Đình chỉ thi  
8 Hà Mỹ Duyên DTF1157050003 Sư phạm Song ngữ Nga - Anh  K34 PP Nghiên cứu KH Đình chỉ thi  
9 Bùi Thị Thu Hương DTF1157040023 Sư phạm Song ngữ Trung - Anh  K34 Giáo dục học Đình chỉ thi  
10 Trịnh Thị Hồng Ngọc DTF1157040051 Sư phạm Song ngữ Trung - Anh  K34 Đường lối CM của ĐCSVN Đình chỉ thi  
11 Lê Kim Oanh DTF11M7040078 Sư phạm Song ngữ Trung - Anh  K34 Giáo dục học Đình chỉ thi  
12 Kiều Thu Phượng DTF1157040062 Sư phạm Song ngữ Trung - Anh  K34 Giáo dục học Đình chỉ thi  
13 Nguyễn Văn Thuần DTF11M7040083 Sư phạm Song ngữ Trung - Anh  K34 PP Nghiên cứu KH Đình chỉ thi  
14 Hoàng Thị Hương Giang DTF1252202010008 Ngôn ngữ Anh K35 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đình chỉ thi  
15 Nguyễn Thị Hương Giang DTF1252202010087 Ngôn ngữ Anh K35 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đình chỉ thi  
16 Nguyễn Thị Huệ DTF1252202010025 Ngôn ngữ Anh K35 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đình chỉ thi  
17 Lê Thị  Huyền DTF1252202010129 Ngôn ngữ Anh K35 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đình chỉ thi  
18 Nguyễn Bảo Ngọc DTF1252202010043 Ngôn ngữ Anh K35 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đình chỉ thi  
19 Trần Thị Thu Thảo DTF1252202010056 Ngôn ngữ Anh K35 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đình chỉ thi  
20 Nguyễn Thị  Hoa DTF1252202040099 Ngôn ngữ Trung Quốc K35 Đường lối CM của ĐCSVN Đình chỉ thi  
21 Nguyễn Thị Ánh Hồng DTF1252202040125 Ngôn ngữ Trung Quốc K35 PT văn bản tiếng Việt Đình chỉ thi  
22 Âu Thị Hà Phương DTF1252202040032 Ngôn ngữ Trung Quốc K35 Ngôn ngữ học đối chiếu Đình chỉ thi  
23 Nguyễn Thị Quyên DTF1252202040083 Ngôn ngữ Trung Quốc K35 Đường lối CM của ĐCSVN Đình chỉ thi  
24 Bàn Thị Huyền DTF1252202040030 Song ngữ Trung - Anh K35 Đường lối CM của ĐCSVN Đình chỉ thi  
25 Dương Thị Hương DTF1252202040090 Song ngữ Trung - Anh K35 Đường lối CM của ĐCSVN Đình chỉ thi  
26 Nguyễn Ngọc Linh DTF1252202040107 Song ngữ Trung - Anh K35 Ngôn ngữ học đối chiếu Đình chỉ thi  
27 Chu Thị Ngân DTF1252202040131 Song ngữ Trung - Anh K35 Ngôn ngữ học đối chiếu Đình chỉ thi  
28 Phạm Thanh Thủy DTF1252202040132 Song ngữ Trung - Anh K35 Đường lối CM của ĐCSVN Đình chỉ thi  
29 Trần Thị Lệ DTF1251402340019 SP song ngữ Trung - Anh K35 Đường lối CM của ĐCSVN Đình chỉ thi  
30 Mai Thị Phương Thúy DTF1251402340024 SP song ngữ Trung - Anh K35 Đường lối CM của ĐCSVN Đình chỉ thi  
31 Lưu Thị Hải Yến DTF1251402340066 SP song ngữ Trung - Anh K35 Đường lối CM của ĐCSVN Đình chỉ thi  
32 Nguyễn Thị Ngọc Bích DTF1251402310203 Sư phạm tiếng Anh K35 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đình chỉ thi  
33 Nguyễn Thúy Hiền DTF1251402310098 Sư phạm tiếng Anh K35 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đình chỉ thi  
34 Nguyễn Thùy Linh DTF1251402310062 Sư phạm tiếng Anh K35 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đình chỉ thi  
35 Tống Khánh Linh DTF1251402310108 Sư phạm tiếng Anh K35 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đình chỉ thi  
36 Trần Thị Nga DTF1251402310201 Sư phạm tiếng Anh K35 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đình chỉ thi  
37 Hà Cẩm Vân DTF1251402310048 Sư phạm tiếng Anh K35 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đình chỉ thi  
38 Vũ Thị Hà DTF1251402310204 Sư phạm tiếng Anh tiểu học K35 Tâm lý học Đình chỉ thi  
39 Lương Thị Huệ DTF1251402310105 Sư phạm tiếng Anh tiểu học K35 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đình chỉ thi  
40 Đỗ Thị Quyên DTF1251402340012 Sư phạm tiếng Trung K35 Bút ngữ TT trung cấp 1 Đình chỉ thi  
41 Nguyễn Thu Hà DTF1352202010044 Ngôn ngữ Anh K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
42 Phạm Lê Khánh Hòa DTF1352202010071 Ngôn ngữ Anh K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
43 Nguyễn Thị Hương DTF1352202010041 Ngôn ngữ Anh K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
44 Trần Văn Hậu DTF1352202040225 Ngôn ngữ Trung Quốc K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
45 Thân Thị  Thuý DTF1352202040076 Ngôn ngữ Trung Quốc K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
46 Bùi Thị  Thư DTF1352202040208 Ngôn ngữ Trung Quốc K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
47 Lộc Thị  Hoa DTF1352202030007 Song ngữ Pháp - Anh K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
48 Ngụy Phương Thảo DTF1352202030023 Song ngữ Pháp - Anh K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
49 Lê Thị Hòa DTF1352202040218 Song ngữ Trung - Anh K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
50 Thân Thị Mai  Hương DTF1352202040014 Song ngữ Trung - Anh K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
51 Trần Thị Hương DTF1352202040232 Song ngữ Trung - Anh K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
52 Khuất Thị Như Quỳnh DTF1352202040161 Song ngữ Trung - Anh K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
53 Nguyễn Thị  Thu DTF1352202040072 Song ngữ Trung - Anh K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
54 Hồ Thị Thương DTF1352202040221 Song ngữ Trung - Anh K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
55 Nguyễn Thị Huyền Trang DTF1352202040107 Song ngữ Trung - Anh K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
56 Nguyễn Thị Hồng Tươi DTF1352202040234 Song ngữ Trung - Anh K36 Những NLCB của CNMLN Đình chỉ thi  
57 Nguyễn Thị Kim  Anh DTF1351402320002 Sư phạm SN Nga - Anh K36 Tâm lý học Đình chỉ thi  
58 Nguyễn Thị Ánh DTF1351402320013 Sư phạm SN Nga - Anh K36 Giáo dục học Đình chỉ thi  
59 Nguyễn Thị Bích Lệ DTF1351402310100 Sư phạm tiếng Anh K36 Tâm lý học Đình chỉ thi  
60 Lâm Thị Thu Ngà DTF1351402310115 Sư phạm tiếng Anh K36 Tâm lý học Đình chỉ thi  
61 Trần Ninh Phương DTF1351402310137 Sư phạm tiếng Anh K36 Tâm lý học Đình chỉ thi  
62 Kiều Thị Tâm DTF1351402310146 Sư phạm tiếng Anh K36 Tâm lý học Đình chỉ thi  
63 Nguyễn Thị Thanh DTF1351402310155 Sư phạm tiếng Anh K36 Tâm lý học Đình chỉ thi  
64 Dương Hà Tĩnh DTF1351402310179 Sư phạm tiếng Anh K36 Tâm lý học Đình chỉ thi  
65 Nguyễn Thị Quỳnh Trang DTF1351402310174 Sư phạm tiếng Anh K36 Tâm lý học Đình chỉ thi  
66 Triệu Thị Trang DTF1351402310195 Sư phạm tiếng Anh K36 Giáo dục học Đình chỉ thi  
67 Nông Thị Hiên DTF1057020031 Cử nhân Song ngữ Trung-Anh  K33 Đất nước học Trung Quốc(CCS231) trừ 25%  
68 Dương Thu Hương DTF1057040020 Sư phạm Song ngữ Trung - Anh  K33 Đất nước học Trung Quốc(CCS231) trừ 25%  
69 Đặng Thị Lan DTF1057030014 Sư phạm Tiếng Trung  K33 Tu từ tiếng Trung Quốc(CST231) trừ 25%  
70 Nguyễn Thanh Huyền DTF11M7060143 Cử nhân Tiếng Anh  K34 Ngữ pháp tiếng Anh trừ 25%  
71 Phạm Thị Thu Hương DTF11M7060155 Cử nhân Tiếng Anh  K34 Ngữ âm học tiếng Anh(EPH231) trừ 25%  
72 Bùi Thị Thu Hương DTF1157040023 Sư phạm Song ngữ Trung - Anh  K34 Ngữ âm học tiếng Anh(EPH231) trừ 25%  
73 Đào Hùng Đức DTF1252202040008 Ngôn ngữ Trung Quốc K35 PT văn bản tiếng Việt(VTA131) trừ 25%  
74 Nguyễn Thị Hà DTF1252202040077 Ngôn ngữ Trung Quốc K35 PT văn bản tiếng Việt(VTA131) trừ 25%  
75 Nguyễn Thị Liên DTF1252202040117 Ngôn ngữ Trung Quốc K35 Văn hóa Trung Quốc(CCU231.) trừ 25%  
76 Nguyễn Ngọc Linh DTF1252202040107 Song ngữ Trung - Anh K35 Văn hóa Trung Quốc(CCU231.) trừ 25%  
77 Trần Thị  Vững DTF1251402340069 SP song ngữ Trung - Anh K35 Bút ngữ TT trung cấp 1(CWI241) trừ 25%  
78 Vũ Thị Ánh DTF1251402310035 Sư phạm tiếng Anh K35 Quản lý ngành trừ 50%  
79 Nguyễn Thị Nhật Lệ DTF1251402340089 Sư phạm tiếng Trung K35 Văn hóa Trung Quốc trừ 25%  
80 Phạm Thị Thu Hà DTF1352202010048 Ngôn ngữ Anh K36 Khẩu ngữ TA trung cấp 1 trừ 25%  
81 Phạm Thị Hải DTF1352202010050 Ngôn ngữ Anh K36 Những NLCB của CNMLN trừ 25%  
82 Nguyễn Thị Hạnh DTF1352202010053 Ngôn ngữ Anh K36 Những NLCB của CNMLN trừ 25%  
83 Tạ Thị Thu  Hằng DTF1352202040010 Ngôn ngữ Trung Quốc K36 Những NLCB của CNMLN trừ 50%  
84 Lê Thị Hồng DTF1352202040114 Song ngữ Trung - Anh K36 Luyện âm tiếng Trung trừ 25%  
85 Nguyễn Thị Kiều Vân DTF1352202040144 Song ngữ Trung - Anh K36 Tiếng Trung cơ bản 1 trừ 25%  
86 Hoàng Ngọc Anh DTF1351402340073 Sư phạm SN Trung - Anh K36 Tâm lý học trừ 25%  
87 Hoàng Hải Yến DTF1351402340070 Sư phạm SN Trung - Anh K36 Tiếng Trung cơ bản 1 trừ 25%  
88 Nguyễn Thị Kim Dung DTF1351402310019 Sư phạm tiếng Anh K36 Tâm lý học trừ 25%  
89 Trần Thị Thảo DTF1351402310150 Sư phạm tiếng Anh K36 Tâm lý học trừ 25%  
90 Nông Quang Thạo DTF1351402310153 Sư phạm tiếng Anh K36 Tâm lý học trừ 25%  
91 Đinh Thị Hải Yến DTF1311402310023 CĐSP Anh K3 Tâm lý học trừ 50%  
92 Ngô Thị Mai DTF111C810020 CĐSP Anh K1 Giáo dục học Đình chỉ thi  
93 Nguyễn Thị Lam  DTF1211402310023 CĐSP Anh K2 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đình chỉ thi  
94 Nguyễn Thị Minh Phương DTF111C810023 CĐSP Anh K1 Công tác Đội Đình chỉ thi  
95 Đỗ Thị Ba DTF111C810004 CĐSP Anh K1 Công tác Đội Đình chỉ thi  
96 Đinh Thị Bình DTF111C810005 CĐSP Anh K1 Công tác Đội Đình chỉ thi  
97 Lê Thị Hương DTF111C810014 CĐSP Anh K1 Công tác Đội Đình chỉ thi  
98 Ngô Thị Mai DTF111C810020 CĐSP Anh K1 Công tác Đội Đình chỉ thi  
99 Vi Thị Viện DTF111C810040 CĐSP Anh K1 Công tác Đội Đình chỉ thi  
100 Vi Thị Hòa DTF111C810013 CĐSP Anh K1 Công tác Đội Đình chỉ thi  

Các bài liên quan