Thông báo Sinh viên

Ngày 19-05-2022

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình hệ đại học chính quy tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Chi tiết xem file đính kèm bài viết này. Và mẫu đơn "Xin đăng ký học cùng lúc hai chương trình".

Các bài liên quan