Thông báo Sinh viên

Ngày 13-05-2022

Tọa đàm giữa doanh nghiệp và sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp về kỹ năng nghề nghiệp, cơ hội việc làm

Tọa đàm giữa doanh nghiệp và sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp về kỹ năng nghề nghiệp, cơ hội việc làm.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp có thêm sự hiểu biết về nâng cao kỹ năng tìm, lựa chọn việc làm phù hợp; kỹ năng trả lời phỏng vấn, tuyển dụng. Nhà trường tổ chức chương trình "Tọa đàm giữa doanh nghiệp và sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp về kỹ năng nghề nghiệp, cơ hội việc làm". Nhà trường thông tin cụ thể như sau:
Thời gian: 8h00, Thứ 7 ngày 14 tháng 5 năm 202
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Đại học Thái Nguyên
Nội dung: Tọa đàm, chia sẻ về kỹ năng nghề nghiệp, cơ hội việc làm với sự tham gia của các các tập đoàn, doanh nghiệp có ký kết hợp tác với nhà trường.
Các SFLers-TNU hãy đến tham dự đông đủ và đúng giờ nhé. Đây là cơ hội rất tốt để các bạn có những trải nghiệm nghề nghiệp trong tương lai.
Trân trọng thông báo!

Các bài liên quan