Thông báo Sinh viên

Ngày 14-04-2022

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên chính quy Khóa 40, 41 Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên

Thông báo số: 409/TB-ĐHTN, ngày 07/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan