Thông báo Sinh viên

Ngày 07-04-2022

Thông báo về việc cho sinh viên K44 đi học trực tiếp tại Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên - Học kỳ 2 Năm học 2021 - 2022

Thông báo số: 101/TB-TNN, ngày /4/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan