Thông báo Sinh viên

Ngày 06-04-2022

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022

Thông báo số: 102/TB-TNN, ngày 05/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan