Thông báo Sinh viên

Ngày 30-03-2022

Thông báo về việc thu học phí của học viên lớp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh K6A và Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc K2A tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 334/TB-ĐHTN, ngày 23/3/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Các bài liên quan