Thông báo Sinh viên

Ngày 30-03-2022

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 cho sinh viên chính quy Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 354/TB-ĐHTN, ngày 28/3/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

 

 

1. Bảng kê học phí của sinh viên chính quy đăng ký học học kỳ II năm học 2021 - 2022 Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (Cao đẳng K6, K8, Đại học K36 - 39, K42 - K43). Chi tiết xem tại đây.

2. Bảng kê học phí của sinh viên chính quy đăng ký học học kỳ II năm học 2021 - 2022 Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (Đại học K44). Chi tiết xem tại đây.

Các bài liên quan