Thông báo Sinh viên

Ngày 29-12-2021

Thông báo về việc phối hợp triển khai nền tảng xã hội số "Thái Nguyên ID"

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết và Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng Thái Nguyên ID.

Các bài liên quan