Thông báo Sinh viên

Ngày 30-11-2021

Thông báo lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 01/2022

Thông báo số: 596/TB-TTKT&QLCLGD, ngày 25/11/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan