Thông báo Sinh viên

Ngày 19-10-2021

Thông báo về việc thu học phí các lớp đại học Văn bằng 2 tại Trường Ngoại ngữ và các cơ sở liên kết đào tạo

Chi tiết xem dưới file đính kèm.

1. Thông báo số: 1796/TB-ĐHTN, ngày 12/10/2021

 Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 15A, 15B, 16A, ngành ngôn ngữ Trung Quốc khóa 3,4; Đại học liên thông ngành sư phạm Anh khóa 3 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN.Chi tiết xem tại đây:

2. Thông báo số: 1797/TB-ĐHTN, ngày 12/10/2021

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ CQ khóa 3 tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai. Chi tiết xem tại đây:

3. Thông báo số: 1798/TB-ĐHTN, ngày 12/10/2021

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ VHVL khóa 2,3 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh. Chi tiết xem tại đây:

4. Thông báo số: 1799/TB-ĐHTN, ngày 12/10/2021

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ VHVL khóa 3, ĐHLT ngành Sư phạm tiếng anh hệ VHVL khóa 1 tại Trường CĐ Cộng đồng Lai Châu. Chi tiết xem tại đây:

5. Thông báo số:1800/TB-ĐHTN, ngày 12/10/2021

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ VHVL khóa 1 tại Trường CĐ Sư phạm Thái Bình. Chi tiết xem tại đây:

6. Thông báo số: 1801/TB-ĐHTN, ngày 12/10/2021

Thông báo Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hệ VHVL khóa 1 tại Trường ĐH Hùng Vương. Chi tiết xem tại đây:

Các bài liên quan