Thông báo Sinh viên

Ngày 05-10-2021

Cẩm nang dành cho Tân Sinh viên K44

Cẩm nang dành cho Tân sinh viên K44

1. Lịch tổ chức đào tạo đối với K44 (từ 22/10/2021- 17/01/2022), chi tiết xem tại đây:

2. Hướng dẫn xem TKB trực tuyến đối với sinh viên K44, chi tiết xem tại đây:

3. Kế hoạch công tác người học tại Trường Ngoại ngữ, năm học 2021 - 2022, chi tiết xem tại đây.

4. Kế hoạch Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cho sinh viên K44 Trường Ngoại ngữ - ĐHTN năm học 2021 - 2022, chi tiết xem tại đây.

Tài liệu tuần sinh hoạt công dân đầu khoá K44, chi tiết xem tại đây.

   

Các bài liên quan