Thông báo Sinh viên

Ngày 13-09-2021

Thông báo lịch thi IELTS quốc tế do Hội đồng Anh (British Council) cấp chứng chỉ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 10/2021

Thông báo số: 1496/TB-ĐHTN, ngày 31/8/2021

Các bài liên quan