Thông báo Sinh viên

Ngày 11-08-2021

Thông báo v/v thu học phí lớp học phần riêng lớp đại học liên thông ngành Sư phạm Tiếng Anh hệ CQ khóa 2,3; lớp ĐH VB2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 16A tại Trường Ngoại ngữ ĐHTN

Thông báo số: 1334/TB-ĐHTN, ngày 04 tháng 8 năm 2021. (Chi tiết xem tại tệp đính kèm)

Các bài liên quan