Thông báo Sinh viên

Ngày 11-08-2021

Thông báo v/v thu phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH khóa 1 tại Trường CĐ Sư phạm Thái Bình

Thông báo số: 1332/TB-ĐHTN, ngày 04 tháng 8 năm 2021 (Chi tiết xem tại tệp đính kèm)

Các bài liên quan