Thông báo Sinh viên

Ngày 10-08-2021

Thông báo v/v thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH khóa 2,3 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

Thông báo số: 1330/TB-ĐHTN, ngày 04 tháng 8 năm 2021. (Chi tiết xem tại tệp đính kèm)

Các bài liên quan