Thông báo Sinh viên

Ngày 10-08-2021

Thông báo v/v thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH khóa 3 tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Thông báo số: 1328/TB-ĐHTN, ngày 4 tháng 8 năm 2021.

Các bài liên quan