Thông báo Sinh viên

Ngày 10-08-2021

Thông báo v/v thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 15A, 15B, 16A, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa 3,4; Đại học liên thông ngành sư phạm Anh khóa 2,3 tại trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 1327/TB-ĐHTN, ngày 04 tháng 8 năm 2021 (Chi tiết xem tại tệp đính kèm)

Các bài liên quan