Thông báo Sinh viên

Ngày 11-01-2021

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Thông báo số: 2554/TB-ĐHTN ngày 29/12/2020.

Các bài liên quan