Thông báo Sinh viên

Ngày 13-10-2020

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1, 2 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

Thông báo số: 1861/TB-ĐHTN ngày 6/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan