Thông báo Sinh viên

Ngày 13-10-2020

Thông báo về việc thu học phí của sinh viển lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại Trường CĐ Cộng đồng Lai Châu

Thông báo số: 1860/TB-ĐHTN ngày 6/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan