Thông báo Sinh viên

Ngày 13-10-2020

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ CQ, khóa 2 tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Láo Cai

Thông báo số: 1859/TB-ĐHTN ngày 6/10/2020. Chi tiết thông báo kèm danh sách xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan