Thông báo Sinh viên

Ngày 13-10-2020

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 3 tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Thông báo số: 1858/TB-ĐHTN ngày 6/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan