Thông báo Sinh viên

Ngày 30-06-2020

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy khóa 15 tại Khoa Ngoại ngữ ĐHTN

Thông báo số: 1080/TB-ĐHTN ngày 26/6/2020.

Các bài liên quan