Thông báo Sinh viên

Ngày 07-05-2020

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

Thông báo số: 748/TB-ĐHTN ngày 5/5/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan