Thông báo Sinh viên

Ngày 02-05-2020

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH VB2 ngành NN Anh, khóa 15B; ĐH VB2 ngành NN Trung K3; ĐH Liên thông ngành SP Anh K2 tại Khoa Ngoại ngữ ĐHTN

Thông báo số: 686/TB-ĐHTN ngày 24/4/2020. Thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan