Thông báo Sinh viên

Ngày 31-03-2020

Thông báo về việc thu tiền học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 1 tại trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

Thông báo số:530/TB-ĐHTN ngày 18/3/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan