Thông báo Sinh viên

Ngày 06-02-2020

Thông báo công văn về việc tiếp tục cho người học nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na

Công văn số: 38/KNN ngày 6/2/2020.

Các bài liên quan