Thông báo Sinh viên

Ngày 06-02-2020

Thông báo công văn về việc tiếp tục cho người học nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Cô-rô-na

Công văn số: 232/ĐHTN-CTHSSV ngày 6/2/2020.

Các bài liên quan