Thông báo Sinh viên

Ngày 20-11-2019

Thông báo công văn về việc hoàn thiện học phí, chốt danh sách sinh viên lớp đại học văn bằng 2 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Công văn số: 2189/ĐHTN ngày 15/11/2019. Trường Cao đẳng Ngô Gia tự - Bắc Giang

Các bài liên quan