Thông báo Sinh viên

Ngày 12-09-2019

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH liên thông, ngành sư phạm Anh, hệ VLVH Khóa 2 trường Cao Đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

Thông báo số: 1676/TB-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan