Thông báo Sinh viên

Ngày 12-09-2019

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH khóa 2 tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Thông báo số: 1673/TB-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan