Thông báo Sinh viên

Ngày 12-09-2019

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa 3 tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Thông báo số: 1672/TB-DDHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan