Thông báo Sinh viên

Ngày 12-09-2019

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy khóa 13B, 14A, 14B tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 1670/TB-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan