Thông báo Sinh viên

Ngày 30-07-2019

Thông báo thu tiền học phí học kỳ hè năm học 2018 - 2019

Thông báo số: 1300/TB-ĐHTN ngày 19/7/2019. Chi tiết thông tin xem trong file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan