Thông báo Sinh viên

Ngày 08-03-2019

Thông báo về việc thu tiền học phí kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo số: 327/TB-ĐHTN ngày 6/3/2019. Chi tiết thông báo và phụ lục kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan