Thông báo Sinh viên

Ngày 28-01-2019

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học liên thông, ngành sư phạm Anh, hệ vừa làm vừa học, tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang

Thông báo số:156/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Các bài liên quan