Thông báo Sinh viên

Ngày 28-01-2019

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ vừa làm vừa học, khóa 3 tại trường đại học TDTT Bắc Ninh

Thông báo số:154/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Các bài liên quan