Thông báo Sinh viên

Ngày 27-07-2018

Thông báo về việc thu tiền học phí kỳ hè năm học 2017 - 2018

Thông báo số:1449/TB-ĐHTN ngày 25/7/2018. Chi tiết danh sách kèm thông báo xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan